STK ngân hàng chính chủ: NGUYEN ANH BAC

Vietcombank: 0561000594252 - Chi nhánh: Đà Lạt
Vietinbank: 102869709988 - Chi nhánh : Hồ Chí Minh
Techcombank: 19033410924011 - Chi nhánh : Hồ Chí Minh
✸✸✸
*Khi chuyển khoản GHI RÕ NỘI DUNG hoặc Gọi Trước vào SĐT
Phone 24/24 : 0886.400.444