STK ngân hàng chính chủ: NGUYEN ANH BAC

Tên Ngân Hàng Số Tài Khoản Chi Nhánh
VIB
(NGÂN HÀNG QUỐC TẾ)

602704068888888
Hồ Chí Minh
Vietcombank
0561000594252
Đà Lạt
Vietinbank
102869709988
Hồ Chí Minh
Techcombank
19033410924011
Hồ Chí Minh
✸✸✸
*Khi chuyển khoản GHI RÕ NỘI DUNG hoặc Gọi Trước vào SĐT
Phone 24/24 : 0886.400.444